بایگانی برچسب: دکتر احسان شریعتی

بازخوانی نظریه‌های دولت‌ـ‌ملت

گزارش روزنامه شرق از نشست “نظریه‌های دولت-ملت” برگزار شده در تاریخ پنج‌شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۱ در محل موسسه پرسش
نشست نظریه‌های دولت‌ـ‌‌ملت برگزار شد: بازخوانی نظریه‌های دولت‌ـ‌ملت
شرق: موسسه پرسش پنجشنبه گذشته جلسه‌ای با عنوان نظریه‌های دولت-ملت با حضور احسان شریعتی، آرش ویسی و نادر فتوره‌چی برگزار کرد. در این نشست احسان شریعتی با موضوع «هایدگر؛ مفهوم دولتشهر در یونان باستان»، آرش ویسی «فوکو؛ فرآیند زیست- سیاست» و نادر فتوره‌چی با موضوع «آرنت-آگامبن پرولماتیک فرد-شهروند زیست-سیاست» به سخنرانی پرداختند. آرش ویسی به عنوان اولین سخنران این جلسه ضمن پذیرفتن این مساله که تمامی مفاهیم متافیزیکی در عین حال مفاهیم سیاسی نیز هستند، یادآور شد که اساسا حیات چیزی نیست مگر تجربه هر روزه نیستی و تخریب. در تمام اعصار، زندگی و مرگ.

ادامه‌ی خواندن