بایگانی برچسب: یونگ ، انسان و سمبل هایش

آخرین فن استاد /یونگ اسطوره اسطوره شناس

یونگدر سالهای جوانی استاد رضا صابری به من گفت : «حسین اگر می خواهی یک خط هم نمایشنامه بنویسی هر چه از یونگ به دستت رسید، بخوان .» راستش این پند و توصیه حیاتی ترین پند آن دوره بود. چرا که توجه من به اسطوره و کشف رازهای آن و شناخت بهتر از خود و جهان پیرامون و نمایش از همین جا رقم خورد. اما آن چه از یونگ خواندم هیچ کدام به اندازه انسان و سمبولهایش خیره کننده و مشعوف کننده نبود. حقیقت ماجرا اینجاست این کتاب برای آدمی که خالی الذهن است از روانشناسی، پرتاب به جهان همانقدر اسطوره ای ست که اسطوره زداست. ادامه‌ی خواندن