بایگانی برچسب: ماریو بارگاس یوسا ، آمریکای لاتین ،ادبیات

آیا شما نویسنده هستید؟ در باب تعهد اجتماعی نویسنده و هنرمند

ماریو بارگاس یوساال‌پائیس :ماریو بارگاس یوسا

آمریکای‌لاتین سرنوشت پرفرازو‌نشیبی داشته، هر روز در گوشه‌ای دیکتاتوری قد علم کرده است و همه مردم را در اغمایی طولانی فروبرده است و اینجاست که نقش نویسنده متعهد مطرح می‌شود.
به نقل از روزنامه بهار، در آمریکا و اروپای مرکزی نویسنده بودن تنها‌و‌تنها یعنی این‌که تو یک‌سری مسئولیت‌های شخصی بر عهده ‌داری و در کنار آن باید به خلق اثر ادبی دست بزنی و زبان و ادبیات کشورت را غنا ببخشی. اما نکته همین‌جاست، اینجاست که وظیفه نویسنده در آمریکای‌لاتین متفاوت می‌شود. در پرو، بولیوی، نیکاراگوئه و هر جای دیگری از سرزمین پهناور آمریکای‌لاتین نویسنده بودن تعهد اجتماعی به همراه می‌آورد. ادامه‌ی خواندن