بایگانی برچسب: فرش ایرانی ، قالی پرنده ، سلیمان نبی ،نذر، قالیباف ایرانی

سلوک قالی ایرانی از سلیمان نبی تا خانواده هاشمی

solmon900فرش و آیین‌های شیعه چنان در تار و پود هم گره خورده‌اند که برای پژوهشگر هیچ شکی نمی‌گذارد که یک خانه دل و سینه برای این هر دو سوخته و خطوطش را نقش زده است.قالی پرنده‌ای که روزگاری سفرهای عرفانی و فرازمانی- فرامکانی سلیمانی نبی را به انجام می‌رساند، در سفری اسرارآمیزتر تا زیر پای خانواده هاشمی سفر کرده و می‌آید تا مشهد اردهال و خون شهید سلطانعلی بن محمدباقر را به جان می‌خرد و این خون می‌شود رنگش می‌شود نقشش و… . ادامه‌ی خواندن