بایگانی برچسب: فرش،تیمچه مجیدیه نجف آباد اصفهان

برای تیمچه مجیدیه نجف آباد اصفهان و فرش هایش

فرش سایت طره / حسین قره : گریه بود کار پروانه های پر کشیده از روی گل های قالی، وقتی لهیب آتش یک رج گره، یک ردیف پود را بالا می آمد. آتش به جان بهشت های زمینی افتاده بود. انگار دوزخ بخواهد انتقام از زیبایی بهشت بگیرد. یک رج گره، یک ردیف پود می سوخت وقتی رودهای چهارباغ از تشنگی گلدان های گل های ختایی ترک برمی داشتند. ادامه‌ی خواندن