بایگانی برچسب: عکس ، عکاسی ، مایکل کنا

نگاهی به سه مجموعه عکس مایکل کنا ؛ عکاسی با کادرهای هایکو

مایکل کنا مایکل کنا که ۱۹۵۳ در انگلستان به دنیا آمد و  ۱۹۹۰ موفق ترین عکاس شب معرفی شد یکی از عکاسانی است که مخاطب را مجبوربه حرکت از عکس به جهان متن می کند . ( البته منظور از متن یا کانتکس  هر اثری است که مخاطب را حوالت به  متنی دیگری می دهد ، مثلا کوهی سر به فلک کشیده برای فردی دین دار حوالت به وجود خالق می دهد پس کوه می تواند در مقام یک متن حوالتی به متنی دیگر باشد ، البته این بحث در حوزه فرهنگ و هنر فراگیرتراز مثال یاد شده  است . ) در نگاهی به سه مجموعه عکس مایکل کنا تاویلی چندگانه در ذهن مخاطب به حرکت در می آید . ازمیان مجموعه عکس ها به عکس های امارات متحد عربی ، ایالات متحد آمریکا و ژاپن نگاه کرده ام که البته زمانی که در ترکیبی به مجموعه آثار هم نگاه می کنی باز تاویل تازه تر بدست می آید . ادامه‌ی خواندن