بایگانی برچسب: دکتر رنانی ، مفهوم تکینه‌گی ، تهران ،‌سیاه‌چاله، اقتصاد

دکتر رنانی : تهران سیاه‌چاله سرمایه

دکتر رنانی دکتر رنانی استاد برجسته اقتصاد که در دانشگاه اصفهان تدریس می کند در روزهای پایانی سال ۹۲ در نشست بنیاد باران مباحث متعدد و مفصلی را طرح و بررسی کرده اند که راهکارهای خروج از بحران ها نشان می دهد. طرح کلی بحث چگونگی اجرا فاز دوم هدفمندی یارانه هاست که از نظر این اقتصاددان در شرایط فعلی کار بسیار خطرناک و نامعقولی مگر به شرط خروج از شرایط رکود. به عبارت دیگر رنانی به دولتمردان می گوید زمانی که نشانه گواه آن بود که شاخص های اقتصاد ایران شش ماه از است که وارد مرحله رونق شده است ، آنگاه می توان فاز دوم را اجرا کرد.
او در بخش های دیگر تداخل های سیاسی و اقتصادی دهه اخیر ، نقش شخصیت ها و گروه ها و… را بررسی می کند و نقشه راهی را برای بعضی از شخصیت ها و جریان ها تعریف می کند. اما آن چه برای موزائیک مهم است ، بررسی و نقطه نظر دکتر رنانی در خصوص تهران و تکینه‌گی این شهر است . به تعبیر رنانی تکینه‌گی شرایطی است که سیستمی به وضعیتی برگشت ناپذیر می رسد ، یعنی وارد فرآیندی می‌شود که دیگر امکان برگشت آن به وضعیت قبل نیست.
مفهوم تکینه‌گی اقتصادی چیست؟
تکینه‌گی، ترجمه واژه singularity است و به وضعیتی می‌گوییم که یک سیستم به وضعیتی برگشت ناپذیر می‌رسد یعنی وارد فرآیندی می‌شود که دیگر امکان برگشت دادنش به وضعیت قبل نیست. نمونه مهم این تکینه‌گی را در ستاره‌ها می‌بینیم. ستارگان بزرگی که به پایان زندگی خود می‌رسند و به علت هم‌جوشی درونی خود در خودشان فرو می‌ریزند، تبدیل به جرمی کوچک اما با فشردگی عظیم و چگالی بی‌نهایت می‌شوند. ادامه‌ی خواندن