بایگانی برچسب: داریوش شایگان

آگاهی دو رگه

داریوش شایگان بیستمین شماره مهرنامه که وی‍ژه نوروز و در فروردین ۹۱ منتشر شده است بازهم پربار است و خواندنش واجب . به خصوص گفت و گو با داریوش شایگان با تیتر « سنت را باید خصوصی سازی کرد» که زحمت انجام گفت و گو را « حامد زارع » کشیده است . هرچند که در بعضی از پاراگراف‌ها احساس می‌شود که مقدمه «کتاب افسون زدگی جدید» تکرار شده است . اما گفت و گو بسیار خواندنی است برای کسانی که آرا این متفکر معاصر را دنبال می کنند .
نسخه این گفت و گو از وبلاگ « سالک فضاهای بینابین » آثار و اخبار دکتر داریوش شایگان برداشت شده است . ادامه‌ی خواندن