بایگانی برچسب: تورگینف،روسیه،بلشویک،پدران و پسران،

*دنیا بزرگ است

turgenev_perov_scannedروسیه با پاهای کشیده یخ زده اش  در آسیا و سری گرم شده در کافه ها و میخانه های اروپا پیچیده ترین موقعیت های تاریخی و ادبی را به وجود آورده است . مردمانی که برای مقابله با یخ زدگی خون در رگ هایشان نیمی از دهلیزهای قلب شان را به کلیسای ارتدکس و تزارها داده اند و نیمه ی دیگر حفره قلب شان را به بلشویک ها و آنارشیست ها . تعارض های روسیه در دو سده اخیر بی شمار است . همسر نیکلای دوم آخرین تزار، خونی آلمانی _ انگلیسی داشت و با آن که از قلب اروپای پروتستان شده و انقلاب صنعتی دربار ملکه ویکتوریا می آمد، آداب انگلیسی اش را کنار گذاشت و سخت دلفریفته کلیسای ارتدکس شد. شیفته راسپوتین بود و دست آخر توسط بلشویک ها کشته شد. ادیبان روس اما گامی جلوتر از تاریخ ایستاده اند و آن چه می آید را با دست نشان می دهند. ادامه‌ی خواندن