بایگانی برچسب: بهرام بیضایی، تئاتر ژاپن

سخنرانی بهرام بیضایی درباره‌ی تئاتر ژاپن

بهرام بیضایی استاد همه کسانی است که دستی به آتش نمایش دارند، چه قبول داشته باشند، چه نه. چه با او موافق باشند چه نه. تأثیر او غیر قابل انکار است. او به غیر از آن که نمایشنامه نویسی نوپای ایرانی را استحکام بخشید و با نمایشنامه های درخشان به همه نشان داد چگونه می‌شود نمایشنامه با اقتباس از آیین‌ها یا برگرفته از متون کهن و مدرن نوشت و خوب نوشت. نمی‌خواهم زیاد گویی کنم و از تسلط بی نظیر او به نثر و زبان دوره های مختلف تاریخی ایران بگویم که آگاهان می‌دانند او چه کرده است. من در آینده ای نه چندان دور مروری به همه آثار او خواهم و در حد بضاعت زوایایی که از کارها او درک کردم را با شما به اشتراک خواهم گذاشت. ادامه‌ی خواندن