بایگانی ماهیانه: آذر ۱۳۹۲

ماندلا و ارتقای جهان

نلسون ماندلاوقتی به دنیا آمد ، نژاد سیاه حقی نداشت ( اگرچه که دیگر برده نبود ) اما دیروز که چشم به روی دنیا بست مرد سیاهی که رییس جمهور ایالات متحده آمریکا است،برای او پیام تسلیت فرستاد . آنجایی که سیاهان به دلیل سیاه بودنشان ،به غیر آن که برده بودند، لینچ هم می‌شدند. نلسون وقتی به دنیا آمد جهان برای سیاهان سیاه تر از آن بود که تاریخ تا آن روزگار برایشان رقم زده بود ( بر اساس روایت تورات سیاهان از نژاد حام پسر نوح بودند که در سفر دریا وقتی پدر در خواب بود و باد روپوشش را کنار زده عورتش را نپوشاند و به نفرین نوح که « خدا آب پشت تو بگرداند»گرفتار شد و فرزندانش سیاه شدند و برده‌ی فرزندانِ دیگر نوح ). ادامه‌ی خواندن