بایگانی ماهیانه: شهریور ۱۳۹۰

گالری عکس

حسین قره متولد ۱۳۵۴ شهریورماه . می نویسم و تنها دوست دارم به این اشتغال شناخت شوم . موزائیک هم جایی برای نوشته هایی ست که دوست دارم یا نوشته ام .