نمایش نامه های راه یافته به مرحله بازبینی جشن واره تئاتر امید

 جشن واره تئاتر کارگاهی امید اسامی راه یافته گان به مرحله بازبینی چهارمین سال برگزاری خودش را اعلام کرد .براساس توضیح پیام دهکردی دبیر جشن واره تمام آثار ارسالی به این جشنواره را محمد چرمشیر بازخوانی کرده و ازمیان این آثار ۳۳ اثربه مرحله بازبینی راه یافته اند که از این تعداد ۹ اثربه صورت مشروط به بازبینی پذیرفته شده اند .

 شماره  نام اثر         نویسنده          کارگردان          توضیحات
١  به خاطر من…! علیرضا مقدس علیرضا مقدس قبول
٢ همه عطرهای عربستان فرناندو آرابال محمد نجاتی قبول
٣ درستکارترین قاتل  دنیا افشین هاشمی نوشین کریمی قبول
۴ وجدان درد رضا منتظری رضا منتظری قبول
۵ منو  طلخک نیما دهقان سید سامان هاشمی قبول
۶ بن بست ریچارد پارسونز امین صبوری قبول
٧ مسئله ای نیست دیوید آیوز شهریار زنجبیلی فرد قبول
٨ قوانین حمل سلاح الکس بران سعید وفایی قبول
٩ زنی پشت در گیتی بایندر محمد علی محمدی قبول
١٠ قوی تر آگوست استرینبرگ فاطمه قربانی قبول
١١ صبحانه نهار  شام حسین قره محمد رضا رستمی قبول
١٢ قرمز و دیگران محمد یعقوبی ندا عموییان قبول
١٣ خواهش می کنم دیوید آیوز مجید اسدی قبول
١۴ آغاز پگاه بختیاری قبول
١۵ تلاش آخرم در راستای باقی بودن تکتم نوبخت مسعود حیدری قبول
١۶ پزشک نازنین(معلم سرخانه) نیل سایمون پریا طاهری قبول
١٧ مرگ در می زند وودی آلن محمد رضایی/روزبه حصاری قبول
١٨ سلام وخداحافظ اقتباسی از آثول فوگار فرهاد سلیمی قبول
١٩ سوپخوری جلال تهرانی میلاد آریا فر قبول
٢٠ دکتر خی ئل ماریا ایرنه فورنس محمد خاکساری قبول
٢١ سرشماری امیلیو کارباییدو محسن غواصی/پیمان رئیسیان قبول
٢٢ قرمز و دیگران محمد یعقوبی آیلین کیخایی قبول
٢٣ قوانین حمل سلاح الکس بران نیما هاشمی قبول
٢۴ رقص کاغذ پاره ها محمد یعقوبی محمد جمالی قبول
٢۵ رومئو و ژولیت محمد رضا شاهد سید جمشید حسینی مشروط به بازبینی
٢۶ لارنس راهب ، مردی که حرف نمی زند محمد چرمشیر آریان رضایی مشروط به بازبینی
٢٧ گنده لعنتی احسان یوسفی نسب احسان یوسفی نسب مشروط به بازبینی 
٢٨
 سه پنجره از شادی
 محمد چرمشیر محمد شهباز تهرانی مشروط به بازبینی
٢٩ ترسیم پنج ضلعی احمد سلگی و… احمد سلگی مشروط به بازبینی
٣٠ برداشت آزاد مرجان ریاحی ساناز زمانی مشروط به بازبینی
٣١ صدای پا ساموئل بکت میلاد مجرد مشروط به بازبینی
٣٢ گریه در آب محمد چرمشیر مهدی علی نژاد مشروط به بازبینی
٣٣ هچل محسن رهنما نجمه کاظم زاده مشروط به بازبینی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *